Aviso legal

O acceso ao sitio web EDUCOU e calquera información sobre os produtos e servizos nel contida implica a aceptación das condicións establecidas no presente Aviso Legal. Entón, por favor lea con coidado, se quere acceder e usar información e servizos ofrecidos na web EDUCOU .

Precisión da información

A información contida nestas páxinas é que na data da última actualización. Estas condicións son eficaces desde a data da última actualización. EDUCOU resérvase o dereito de modificar, en calquera momento , caso en que entrará en vigor tras a publicación e é aplicable a todos os usuarios do portal desde entón. Os contidos , en especial de información e publicidade, salvo disposición expresa en contrario, non son vinculantes. EDUCOU resérvase o dereito de modificar ou borrar parte ou todo o contido actual da páxina EDUCOU cando sexa necesario, e para impedir ou restrinxir o acceso temporal ou permanente.

Privacidade e protección de datos. 

EDUCOU compre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, e a esixencia de confidencialidade da súa actividade. EDUCOU adoptouse as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade é necesario, en función da natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias de tratamento, a fin de evitar , na medida do posible, e de acordo co estado da arte, alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Cando solicitada a cubrir un formulario que contén detalles de natureza persoal , informar o cliente ou usuario que recibe a información, a finalidade para a cal os datos son recollidos, a identidade e o enderezo do controlador ea autoridade do usuario para exercitar os dereitos de acceso, rectificación , cancelación e oposición ao tratamento de datos. Os datos persoais recollidos serán utilizados e / ou liberados para o propósito expreso, e sempre co consentimento do usuario ou cliente. Para obter a información contida nos nosos arquivos actualizados e libres de erros, pedimos aos nosos clientes e usuarios para nos informar o máis axiña posible, modificacións e correccións dos seus datos persoais. Algunhas das páxinas web conteñen as cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario ou cliente e que permiten que o noso sistema para lembrar o idioma escollido e o lugar, así como outras características ou preferencias de navegación usuario na súa primeira sesión. Estes "cookies " non son invasivos ou prexudicial, ou que conteñan datos persoais, xa que a súa única función é personalizar a súa experiencia na forma mencionada anteriormente. Propiedade intelectual da páxina web EDUCOU , comprendendo páxinas ou elementos e información nel contida , incluíndo textos , documentos, fotografías, debuxos , gráficos, bases de datos , software e logotipos, marcas, marcas comerciais , ou outros signos distintivos protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial , dos cales EDUCOU son propietarios ou licenciados lexítimos. EDUCOU non garante a lexitimidade e legalidade das informacións e elementos contidos na web cando a propiedade do mesmo non se corresponde coa EDUCOU ou empresas do seu grupo. Usos prohibidas e permitidas está prohibida calquera forma de explotación, incluíndo calquera reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación , a través de calquera medio ou medio das obras anteriores, creacións e signos distintivos, sen previa expresar os seus respectivos donos. A violación desta regra constitúe un crime puníbel por lei. Con todo, o seu propio risco , pode descargar ou facer copias de tales elementos para o seu uso persoal , sempre que non infrinxa os dereitos de propiedade intelectual ou industrial. Especialmente non sexa alterado, modificado ou eliminado , en todo ou en parte. En calquera caso, isto significa unha autorización ou licenza baixo a posesión de EDUCOU ou empresas do seu grupo.

 Responsabilidades

EDUCOU non garante o acceso continuado, visualización correcta , transferir ou utilizar os elementos e as información contida nas páxinas do sitio, que poden verse afectados por factores ou circunstancias fóra do seu control. EDUCOU non é responsable da información e demais contido en sitios ou sitios de terceiros accesibles desde a web , a través de enlaces ou hipervínculos , ou calquera outra información e contidos nos sitios ou sitios de terceiros a partir do cal acceder a través de enlaces ou hipervínculos para portal EDUCOU ou calquera dos seus sitios web, ou a información ou contido de calquera sitio web de terceiros que está presente baixo a aparencia ou logos sen a expresa autorización deste último.